مسابقه دوم احمدی احمدی در رقابت‌های انتخابی المپیک برگزار شد