محمدعلی قرائت: استقبال خوبی از وبینار بین‌المللی روئینگ صورت گرفته است