برنامه‌های هیات قایقرانی استان اردبیل در هفته تربیت‌بدنی و ورزش