ترکیب تیم ملی روئینگ مردان در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد