زمان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا کانوپولو اعلام شد