زمان و محل برگزاری انتخابی المپیک روئینگ آسیا و اقیانوسیه اعلام شد