محل و زمان برگزاری مسابقات روئینگ انتخابی المپیک قاره آسیا ٢۴ مهر اعلام می‌شود

کلاس های آموزشی