در خانه بمانیم/ تمرینات پیشنهادی رئیس کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون قایقرانی برای روزهای قرنطینه