آغاز فعالیت اتوماسیون اداری هیات‌های قایقرانی و فدراسیون