آرزو پاسلار مربی تیم بحر گستر پارس:
هدف حفظ جایگاه نخست تا پایان لیگ است