بهمن نصیری ملی پوش روئینگ: تکرار مدال طلای آسیا و کسب سهمیه دور از دسترس نیست