مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان با رئیس فدراسیون قایقرانی دیدار کرد