بهمن نصیری: تمریناتم را با کیفیت و بدون وقفه دنبال می کنم