رئیس فدراسیون قایقرانی در جلسه هیات رئیسه:
از تجربه موفق برگزاری دوره‌های آنلاین در ابعاد بیشتری استفاده خواهیم کرد