تیم ملی کانو جوانان و زیر ۲۳ سال با استقبال مسئولان، وارد شهر عسلویه شد