با حمایت هیات قایقرانی و دانشگاه مازندران؛
ارزیابی تخصصی قایقرانی از ملی‌پوشان کانو در اردوی بابلسر انجام شد