زمان ثبت نام باشگاه ها برای لیگ کانوپولو و دراگون بوت اعلام شد