تست کرونا تیم ملی آبهای آرام در بندرانزلی انجام شد