با تدریس مدرسان فدراسیون جهانی؛
دوره مربیگری رشته‌های کانوئینگ برگزار می‌شود

کلاس های آنلاین