دوره مربیگری درجه ٢ کانوپولو به میزبانی هیات قایقرانی اردبیل برگزار می‌شود