با حضور رئیس فدراسیون قایقرانی؛
جلسه کمیته فنی کانوپولو برگزار شد