زمان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان کانوپولو اعلام شد