با برگزاری جلسه کمیته فنی آبهای آرام؛
ملی‌پوشان حاضر در اردوی بندر خمیر مشخص شدند