حضور قایقرانان در مراسم تجلیل از ورزشکاران شانس کسب سهمیه المپیک استان اصفهان