دیدار علیرضا سهرابیان با استاندار چهارمحال و بختیاری / حمایت ویژه عباسی از توسعه قایقرانی استان