مجمع عمومی هیات قایقرانی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد