آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی آبهای آرام از فردا در دریاچه آزادی