حضور رئیس هیات قایقرانی استان کرمان در بین غواصان عملیات پاکسازی دریاچه آزادی