دوره مربیگری درجه ۲ آبهای آرام در استان بوشهر برگزار می شود