رقبای قایقرانان کشورمان در مسابقات جوانان جهان مشخص شدند