پیام تسلیت فدراسیون قایقرانی در پی درگذشت پدر خواهر و برادران مجللی