مجمع عمومی سالیانه فدراسیون قایقرانی برگزار می‌شود