نفرات برتر رقابت های قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان در رده سنی جوانان و زیر ۲۳ سال