با اعلام کنفدراسیون قایقرانی آسیا
مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا لغو شد