آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی آبهای آرام بانوان از دوشنبه