تقدیر رئیس فدراسیون قایقرانی از عملیات پاکسازی زاینده‌رود