احداث پایگاه قایقرانی حمایت از مناطق محروم با همکاری فدراسیون قایقرانی و قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه