دستورالعمل تاسیس باشگاه قایقرانی تصویب شد

کلاس های آموزشی