نخستین دوره مربی بدنساز ویژه قایقرانی برگزار می‌شود