رکورد خوب شرط حضور در اردوی قایقرانی/ برگزاری قهرمانی کشور فقط در ماده‌های انفرادی