علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی:
در چند سال گذشته ورزش کشور پویاتر شده است / پیشرفت قایقرانی با حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و حامیان ورزش محقق می‌شود

کلاس های آموزشی