سهرابیان: قایقرانان تشنه رقابت بودند/ اگر سهمیه می‌خواهیم نباید دست روی دست بگذاریم