دیدار رئیس فدراسیون قایقرانی با معاون استانداری اصفهان