مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام آقایان؛
دور نیمه‌نهایی برگزار شد