اردوی تیم کانو زیر ۲۳ سال و جوانان به میزبانی هیات عسلویه برگزار می شود