زمان و محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک قایقرانی اسلالوم اعلام شد