فدراسیون قایقرانی و بانک مهر ایران تفاهم نامه امضا می کنند