جام چهارجانبه دراگون بوت با برتری تیم های تهران و کردستان در دریاچه آزادی برگزار شد