مسابقات قهرمانی جهان دراگون بوت – تایلند؛
تیم مردان در 200 متر هفتم و تیم بانوان هشتم جهان شدند

کلاس های آنلاین