دوره داوری درجه ۳ اسلالوم در استان اصفهان برگزار می شود